20130825

Życie

Życie to warkot piły spalinowej za oknem i przedostający się przez to śpiew ptaków, które z pobliskiej gałęzi skaczą na kolejne, aby krótko potem otrzeć się o błękit nieba. Kiedy przyjdzie noc podmiejskie odgłosy ucichną, a trawy przykryją gwiazdy. Życie wydarza się w każdej aktywności - jest rezultatem nieskończonej, samomanifestującej się energii przeobrażonej w gęstsze, materialne ciała. To poznanie i nie-poznanie dziejące się w jednym momencie, to głos zapadający się w nieskończenie miękki nie-materiał Pustki, która podtrzymuje nie-wydarzalność i wydarzalność zjawisk kosmicznych w formie Wszechświatów, galaktyk, układów gwiezdnych, planet i biologicznego życia, na tych zdolnych stworzyć im odpowiednie warunki. Jeśli teraz wyjdziesz przed dom, zobaczysz jak wszystko tańczy, gra ze sobą: jesteś tym, wszystko pochodzi z jednego źródła, a Ty nie masz obowiązku utożsamienia się z jakąkolwiek manifestacją.

Wszystko przeminie i zmieni się, wiatr przeminie i zmieni się w inny wiatr, Słońce przeminie i zmieni się w inne Słońce, a obecność życia będzie przy każdym procesie manifestacji. Każda myśl zapada się w wiecznym tańcu wydarzalności i niewydarzalności, pozostaje to co JEST. Kwiaty przy drodze i kot chowający się w trawie. Spontaniczne odzyskiwanie własnej grawitacji będące zakończeniem cierpienia oddzielenia.