20141031

Życie, świadomość i enteogeny

Dla zainteresowanych wrzucam fragment mojego wykładu, w którym po krótce przechadzam się po tematach życia, enteogenów i świadomości, czyli tematach które nierozerwalnie się ze sobą łączą. Przedstawiam tam teorie i hipotezy dotyczące organizacji życia biologicznego na Ziemi, a także jeden z fizjologicznych modeli powstawania świadomości na poziomie neuronalnym, czyli Mikrotubularnego Modelu Świadomości Penrose'a-Hameroffa.

Materiał do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=LUl1-eDnF3A